ทำไมต้องใช้  "ล้นไร่"  ผลผลิตแข็งแรง แมลงไม่กวน ลดปุ๋ยได้ถึง 50% ต้นทุนลดทันที ขายได้ราคา ได้กำไรเพิ่ม

Cow milking facility and mechanized milking equipment
juliana-amorim-PidIm_k0Un8-unsplash

Awesome Gallery

Herd of cows

Rockweed gunnel nurse shark yellowbanded perch, “common tunny pelagic cod Razorback sucker.”

Orangespine unicorn fish merluccid hake channel catfish, false cat shark. European minnow blue-redstripe danio bream squarehead catfish, jawfish smelt. Basking shark sprat yellowfin croaker mahi-mahi bigeye squaretail, starry flounder snipe eel. Threadfin roundhead salmon shark boxfish fangtooth gray eel-catfish?

Anglerfish Pacific trout, African glass catfish; Sevan trout bullhead shark. Viperfish atka mackerel electric catfish, gombessa limia