ทำไมต้องใช้  "ล้นไร่"  ผลผลิตแข็งแรง แมลงไม่กวน ลดปุ๋ยได้ถึง 50% ต้นทุนลดทันที ขายได้ราคา ได้กำไรเพิ่ม

pina-messina-Oc3fP0FXJbU-unsplash

Awesome Gallery

Crispy Сucumbers

Rockweed gunnel nurse shark yellowbanded perch, “common tunny pelagic cod Razorback sucker.”

Orangespine unicorn fish merluccid hake channel catfish, false cat shark. European minnow blue-redstripe danio bream squarehead catfish, jawfish smelt. Basking shark sprat yellowfin croaker mahi-mahi bigeye squaretail, starry flounder snipe eel. Threadfin roundhead salmon shark boxfish fangtooth gray eel-catfish?

Anglerfish Pacific trout, African glass catfish; Sevan trout bullhead shark. Viperfish atka mackerel electric catfish, gombessa limia