ทำไมต้องใช้  "ล้นไร่"  ผลผลิตแข็งแรง แมลงไม่กวน ลดปุ๋ยได้ถึง 50% ต้นทุนลดทันที ขายได้ราคา ได้กำไรเพิ่ม

Lonrai

บริษัท ทูมอร์โรว์แลนด์ กะโกร จำกัด มีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเกษตรกร โดยมองและวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆของพี่น้องเกษตรกรนั้น เพื่อหาวิธีมาหาวิธีแก้ไขปัญหาและทำให้ชีวิตเกษตรให้ดียิ่งขึ้นเรามองถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติแต่กลับมีฐานะที่ไม่ร่ำรวย ต้องพึ่งพาหน่วยงานรัฐต่างๆ เราจึงอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพิ่มผลิตผล ลดต้นทุนเราจึงผลิตสินค้าจุลภัณฑ์ที่เป็นนวตกรรมใหม่ เกี่ยวกับการเกษตรและเน้นการส่งเสริมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพโดยเฉพาะ ซึ่งผ่านการวิจัยและทดสอบผลว่ามีคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมีมาตรฐาน 

วิสัยทัศน์

ทุกคำแนะนำ และ ข้อติ-ชม จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาบริการเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ ความสุขของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

Contact Lonrai

ติดต่อเรา

สายด่วนล้นไร่
Line
Lonrai

บริษัท ทูมอร์โรว์แลนด์ อะโกร จำกัด
200/37 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

Tomorrowland Agro Company Limited
Soi Chaengwatthana 14, Thung song hong, Lak Si, Bangkok 10210

ทุกคำแนะนำและข้อติ-ชม จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาบริการเพื่อสร้างเสริม ประสบการณ์ ความสุขของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น